Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Activiteitenverslag 2018

Hoogtepunten

Beste Lezer,

Het is me een hele eer om u aan het einde van dit actieve werkjaar een stand van zaken mee te geven van de realisaties van BFB en alle teamleden. In 2018 heeft onze organisatie namelijk veel bereikt om trots op te zijn. Dit verslag biedt een blik op enkele projecten en realisaties die getuigen van onze bereidheid om de burger en onze partners, nu en in de toekomst, centraal te stellen. Om onze belangrijkste verwezenlijkingen weer te geven, focussen we hier voornamelijk op ‘de cijfers’. Dit cijfermateriaal levert immers het bewijs van de kwaliteit van de dienstverlening die onze 120 medewerkers dagelijks bieden aan onze institutionele partners.

Veel leesplezier!

Julie Fiszman

Directeur-generaal Brussel Financiën en Begroting

Middelenbegroting

+ € 4,22 miljard

Uitgavenbegroting

+ € 5,18 miljard

Bedrag van de gewestelijke schuld

€ 5,2 miljard

Totaalbedrag facturen

+ € 3,97 miljard

2.382 grote posten werden betaald voor een totaalbedrag van

€ 4,7 miljard

Gecentraliseerde thesauriemassa

€ 1,3 miljard

Totaalbedrag van de gewone betalingen

€ 380 miljoen

Totaalbedrag van de uitbetaalde bezoldigingen

€ 128 miljoen

Totale gecontroleerde financiële massa

€ 11 miljoen

Massa geconsolideerde balans : dit is gestegen van € 16,094 miljard naar

€ 16,35 miljard

Totaal aantal medewerkers :

120

Volgende pagina