Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ACTIVITEITENVERSLAG 2018

Uw partner in het beheer van de gewestelijke overheidsfinanciën

Hoogtepunten

Een duurzaam beheer van overheidsfinanciën en de begroting van de gewestelijke entiteit

Hoogtepunten

Onze activiteiten

Onze partners als middelpunt van onze belangstelling

Onze activiteiten 2018

Onze acties

De uitwisseling van instrumenten, kennis en expertise

Onze acties in 2018

Onze medewerkers

Bijdragen tot het goede beheer van de gewestelijke overheidsfinanciën

Onze medewerkers

In het kort

Kerncijfers 2018

In het kort